AKTUĀLI


 

Izmaiņas Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu saņemšanā

 

Lai ierobežotu visa veida cilvēku pulcēšanos vienlaikus un nodrošinātu sociālo distancēšanos ir noteiktas izmaiņas Liepājas

pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas  pakalpojumu saņemšanā:

 • Tiek ierobežots vienlaicīgu apmeklētāju skaits nodaļas pieņemšanas laikā, kurš tiks regulēts izmantojot zvana pogu pie ārdurvīm.

 • Laulības reģistrācija ir atļauta klātesot  personām, kuras vēlas noslēgt laulību, diviem pilngadīgiem lieciniekiem un viesu skaits nepārsniedz 15 personas.

 • Maksājumus par pakalpojumiem nodaļas kasē var veikt  ar maksājumu karti. 

   

  Latvijas Republikas valstpiederīgām personām, kas

  vēlās pārcelt laulības

  reģistrāciju ir iespēja pagarināt laulības noslēgšanas

  termiņu iesniedzot lūgumu

  Dzimtsarakstu nodaļā. Šados gadījumos  laulība

  jānoslēdz GADA LAIKĀ pēc

  iesnieguma un citu laulības noslēgšanas

  nepieciešamo dokumentu iesniegšanas

  dzimtsarakstu nodaļā.

 

Aicinām izmantot pakalpojumus attālināti e-vidē!

Atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentus var pieteikt un saņemt attālināti (izziņas), izmantojot valsts un

pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv, kā arī iesniegumus laulību reģistrācijai personas var iesniegt elektroniski,

ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

 

 


 

 

No 2020.gada 01.februāra

 

Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa papildus

 

apmeklētājus pieņem sestdienās no 09.00 līdz 11.00 !

                                                                      

                    

 

 

2018.gada 26.oktobrī Liepājas Latviešu biedrības namā pirmo reizi notika sarīkojums Liepājas stiprajām ģimenēm.

Šim pasākumam, kura ideja pieder Dzimtsarakstu nodaļai,  dots nosaukums “Zelta valsis mūža garumā”.

Uz to tika aicināti pieteikties pāri, kas laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.gada 26.oktobrī Liepājas Latviešu biedrības namā  

Sarīkojumā “ Zelta valsis mūža garumā” sveica:

Trīs Dimanta kāzu pārus (60 kopā nodzīvoti gadi): Henkeļus, Ostapčukus un Vītoliņus.

Divus Smaragda pārus (55 kopā nodzīvoti gadi):Vasiļevskus un Luterus.

Sešus Zelta kāzu pārus (50 kopā nodzīvoti gadi): Korobovus, Pīrāgus, Jelišenko, Sanderus, Molodijus, Žvaguļus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.gada 08.novembrī Liepājas Latviešu biedrības namā  

Sarīkojumā “Valsis mūža garumā” sveica:

Četrus Dimanta kāzu pārus (60 kopā nodzīvoti gadi): Lukaševičus, Krilovus, Jirgensonus un Vidiņus.

Četrus Smaragda pārus (55 kopā nodzīvoti gadi):Deģus, Putjakovus, Brāļus un Siņickus.

Sešus Zelta kāzu pārus (50 kopā nodzīvoti gadi): Jeļisejenko, Puriņus, Stūrus, Kroņus, Benefeldus un Sprūdus.