AKTUĀLI


 

Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumiem Nr.388 Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija

noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 no 2021.gada 14.septembra

Noteiktas izmaiņas Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu saņemšanā:

 

Klātienē  pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni 63426350 notiek tikai:

  • bērna dzimšanas fakta reģistrācija;

  • miršanas fakta reģistrācija;

  • laulības reģistrācijas iesniegumu pieņemšana;

  • atkārtoto civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu pieprasīšana un izsniegšana;

  • vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesniegumu iesniegšana, ja iesniegumu nav iespējams iesniegt attālināti.

 Laulības reģistrācija ir atļauta klātesot ne vairāk kā 10 personām, ( ieskaitot personas, kuras vēlas

noslēgt laulību, divus pilngadīgus lieciniekus un nepilngadīgos bērnus)

Apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus, ievēro 2 m distanci!

Maksājumus par pakalpojumiem nodaļas kasē var veikt ar maksājumu karti.

 

Aicinām izmantot pakalpojumu pieprasīšanu un saņemšanu attālināti e-vidē ( www.latvija.lv vai e-pastā, parasktītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu!

Attālināti ir iespējami šādi pakalpojumi:

  • atkārtoto civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu un daudzvalodu standarta veidlapu pieprasīšana;

  • iesniegumu par papildinājumu un labojumu veikšanu civilstāvokļa aktu reģistros iesniegšana;

  • laulību reģistrācijas iesniegumu iesniegšana ( ja abas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ir Latvijas pilsoņi un iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu).

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

2018.gada 26.oktobrī Liepājas Latviešu biedrības namā pirmo reizi notika sarīkojums Liepājas stiprajām ģimenēm.

Šim pasākumam, kura ideja pieder Dzimtsarakstu nodaļai,  dots nosaukums “Zelta valsis mūža garumā”.

Uz to tika aicināti pieteikties pāri, kas laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.gada 26.oktobrī Liepājas Latviešu biedrības namā  

Sarīkojumā “ Zelta valsis mūža garumā” sveica:

Trīs Dimanta kāzu pārus (60 kopā nodzīvoti gadi): Henkeļus, Ostapčukus un Vītoliņus.

Divus Smaragda pārus (55 kopā nodzīvoti gadi):Vasiļevskus un Luterus.

Sešus Zelta kāzu pārus (50 kopā nodzīvoti gadi): Korobovus, Pīrāgus, Jelišenko, Sanderus, Molodijus, Žvaguļus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.gada 08.novembrī Liepājas Latviešu biedrības namā  

Sarīkojumā “Valsis mūža garumā” sveica:

Četrus Dimanta kāzu pārus (60 kopā nodzīvoti gadi): Lukaševičus, Krilovus, Jirgensonus un Vidiņus.

Četrus Smaragda pārus (55 kopā nodzīvoti gadi):Deģus, Putjakovus, Brāļus un Siņickus.

Sešus Zelta kāzu pārus (50 kopā nodzīvoti gadi): Jeļisejenko, Puriņus, Stūrus, Kroņus, Benefeldus un Sprūdus.