AKTUĀLI


 

Izmaiņas Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu saņemšanā

 

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī saistībā ar COVID-19, no 18. marta līdz 9.jūnijam lai ierobežotu visa veida cilvēku

pulcēšanos vienlaikus un nodrošinātu sociālo distancēšanos ir noteiktas izmaiņas Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas

pakalpojumu saņemšanā:

 • Tiek ierobežots vienlaicīgu apmeklētāju skaits nodaļas pieņemšanas laikā, kurš tiks regulēts izmantojot zvana pogu pie ārdurvīm.

 • Tiek pieņemtas tikai Liepājas pilsētā deklarētas personas.( pie jaundzimušo un laulību reģistrācijas vismaz vienai personai ir jābūt deklarētai Liepājā) 

 • Tiek atcelts apmeklētāju pieņemšanas laiks sestdienās.

 • Laulības reģistrācija ir atļauta klātesot  personām, kuras vēlas noslēgt laulību,diviem pilngadīgiem lieciniekiem un viesu skaits nepārsniedz 15 personas.

 • Maksājumus par pakalpojumiem nodaļas kasē var veikt tikai ar maksājumu karti. 

  Latvijas Republikas valstpiederīgām personām, kas vēlās pārcelt laulības

  reģistrāciju ir iespēja pagarināt laulības noslēgšanas termiņu iesniedzot lūgumu

  Dzimtsarakstu nodaļā. Šados gadījumos  laulība jānoslēdz GADA LAIKĀ pēc

  iesnieguma un citu laulības noslēgšanas nepieciešamo dokumentu iesniegšanas

  dzimtsarakstu nodaļā.

 

Aicinām izmantot pakalpojumus attālināti e-vidē!

Atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentus var pieteikt un saņemt attālināti (izziņas), izmantojot valsts un

pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv, kā arī iesniegumus laulību reģistrācijai personas var iesniegt elektroniski,

ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

 

Aicinām apmeklētājus objektīvi izvērtēt esošo situāciju un izlemt vai nodaļas pakalpojumu saņemšana ir

būtiski nepieciešama.

 


 

 

No 2020.gada 01.februāra

 

Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa papildus

 

apmeklētājus pieņem sestdienās no 09.00 līdz 11.00 !

 

 

 

                      

                                                                      

                    

 

 

2018.gada 26.oktobrī Liepājas Latviešu biedrības namā pirmo reizi notika sarīkojums Liepājas stiprajām ģimenēm.

Šim pasākumam, kura ideja pieder Dzimtsarakstu nodaļai,  dots nosaukums “Zelta valsis mūža garumā”.

Uz to tika aicināti pieteikties pāri, kas laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarīkojumā sveica:

Trīs Dimanta kāzu pārus (60 kopā nodzīvoti gadi): Henkeļus, Ostapčukus un Vītoliņus.

Divus Smaragda pārus (55 kopā nodzīvoti gadi):Vasiļevskus un Luterus.

Sešus Zelta kāzu pārus (50 kopā nodzīvoti gadi): Korobovus, Pīrāgus, Jelišenko, Sanderus, Molodijus, Žvaguļus.