AKTUĀLI


PAKALPOJUMUS SNIEDZAM NEDROŠAJĀ JEB “SARKANAJĀ” VIDĒ KLĀTIENĒ 

PĒC IEPRIEKŠĒJĀ PIERAKSTA PA TĀLRUNI 63426350

Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 20. oktobra  rīkojumam Nr. 748  “Grozījumi  Ministru kabineta

2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

 no 2021.gada 21.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim

Noteiktas izmaiņas Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu saņemšanā:

 

                   

Pakalpojumu veidi:

  • bērna dzimšanas fakta reģistrācija;

  • miršanas fakta reģistrācija;

  • laulības reģistrācijas iesniegumu pieņemšana;

  • atkārtoto civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu pieprasīšana un izsniegšana;

  • vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesniegumu iesniegšana, ja iesniegumu nav iespējams iesniegt attālināti.

 Laulību reģistrācija:

Laulību reģistrācija ir atļauta klātesot tikai četrām personām:  abiem laulātajiem un diviem pilngadīgiem lieciniekiem,

lietojot sejas maskas un ievērojot 2 metru distanci.

Laulību iesniegumu termiņš netiek pagarināts.

Maksājumus par pakalpojumiem nodaļas kasē var veikt ar maksājumu karti.

 

Aicinām izmantot pakalpojumu pieprasīšanu un saņemšanu attālināti e-vidē ( www.latvija.lv vai e-pastā, parasktītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu!

Attālināti ir iespējami šādi pakalpojumi:

  • atkārtoto civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu un daudzvalodu standarta veidlapu pieprasīšana;

  • iesniegumu par papildinājumu un labojumu veikšanu civilstāvokļa aktu reģistros iesniegšana;

  • laulību reģistrācijas iesniegumu iesniegšana ( ja abas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ir Latvijas pilsoņi un iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu).

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

2018.gada 26.oktobrī Liepājas Latviešu biedrības namā pirmo reizi notika sarīkojums Liepājas stiprajām ģimenēm.

Šim pasākumam, kura ideja pieder Dzimtsarakstu nodaļai,  dots nosaukums “Zelta valsis mūža garumā”.

Uz to tika aicināti pieteikties pāri, kas laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.gada 26.oktobrī Liepājas Latviešu biedrības namā  

Sarīkojumā “ Zelta valsis mūža garumā” sveica:

Trīs Dimanta kāzu pārus (60 kopā nodzīvoti gadi): Henkeļus, Ostapčukus un Vītoliņus.

Divus Smaragda pārus (55 kopā nodzīvoti gadi):Vasiļevskus un Luterus.

Sešus Zelta kāzu pārus (50 kopā nodzīvoti gadi): Korobovus, Pīrāgus, Jelišenko, Sanderus, Molodijus, Žvaguļus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.gada 08.novembrī Liepājas Latviešu biedrības namā  

Sarīkojumā “Valsis mūža garumā” sveica:

Četrus Dimanta kāzu pārus (60 kopā nodzīvoti gadi): Lukaševičus, Krilovus, Jirgensonus un Vidiņus.

Četrus Smaragda pārus (55 kopā nodzīvoti gadi):Deģus, Putjakovus, Brāļus un Siņickus.

Sešus Zelta kāzu pārus (50 kopā nodzīvoti gadi): Jeļisejenko, Puriņus, Stūrus, Kroņus, Benefeldus un Sprūdus.