AKTUĀLI


 

             Iespēja pieteikties Pirmslaulības mācību

                                  programmai !

 

 

Informācija par Pirmslaulības mācības programmu pieejama Tieslietu ministrijas mājas lapā:

https://www.tm.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/informativie-materiali/bukleti

 

Arī informācija par pieteikšanos Pirmslaulības mācību programmai pieejama Tieslietu ministrijas mājas lapā:

https://www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi/nozares-pakalpojumi-1/laulibu-registracija-1