AKTUĀLI


 

No 2020.gada 17.augusta tiek ATCELTAS izmaiņas un ierobežojumi

Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu

nodaļas pakalpojumu saņemšanā!

____________________________________________________________________________________

 

Aicinām izmantot pakalpojumus attālināti e-vidē!

Atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentus var pieteikt un saņemt attālināti (izziņas), izmantojot

valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv, kā arī iesniegumus laulību reģistrācijai personas var

iesniegt elektroniski,ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

 

 


 

 

No 2020.gada 01.februāra

 

Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa papildus

 

apmeklētājus pieņem sestdienās no 09.00 līdz 11.00 !

                                                                      

                    

 

 

2018.gada 26.oktobrī Liepājas Latviešu biedrības namā pirmo reizi notika sarīkojums Liepājas stiprajām ģimenēm.

Šim pasākumam, kura ideja pieder Dzimtsarakstu nodaļai,  dots nosaukums “Zelta valsis mūža garumā”.

Uz to tika aicināti pieteikties pāri, kas laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.gada 26.oktobrī Liepājas Latviešu biedrības namā  

Sarīkojumā “ Zelta valsis mūža garumā” sveica:

Trīs Dimanta kāzu pārus (60 kopā nodzīvoti gadi): Henkeļus, Ostapčukus un Vītoliņus.

Divus Smaragda pārus (55 kopā nodzīvoti gadi):Vasiļevskus un Luterus.

Sešus Zelta kāzu pārus (50 kopā nodzīvoti gadi): Korobovus, Pīrāgus, Jelišenko, Sanderus, Molodijus, Žvaguļus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.gada 08.novembrī Liepājas Latviešu biedrības namā  

Sarīkojumā “Valsis mūža garumā” sveica:

Četrus Dimanta kāzu pārus (60 kopā nodzīvoti gadi): Lukaševičus, Krilovus, Jirgensonus un Vidiņus.

Četrus Smaragda pārus (55 kopā nodzīvoti gadi):Deģus, Putjakovus, Brāļus un Siņickus.

Sešus Zelta kāzu pārus (50 kopā nodzīvoti gadi): Jeļisejenko, Puriņus, Stūrus, Kroņus, Benefeldus un Sprūdus.