IERAKSTA MAIŅA


Personas, kuras vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai:

– attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņas iemeslu ( iesnieguma veidlapas pieejamas nodaļā uz vietas).
– nepilngadīgai personai jāpievieno abu vecāku vai bāriņtiesas atļauju
jāuzrāda
– derīgu personu apliecinošu dokumentu ( pasi vai personas apliecību)

Lēmums par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu personai tiek paziņots Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā.

Pakalpojuma samaksa jāveic skaidras naudas norēķinu veidā pirms pakalpojuma saņemšanas (valsts nodeva-71.00 EUR un pašvaldības noteiktā pakalpojuma samaksa-31.67 EUR, kopā -102.67 EUR)

Personas apliecinošu dokumentu (pases, personas apliecības) maiņai jāgriežas pilsonības un migrācijas pārvaldē.

Kontakti:

Tālrunis: 63422418
E-pasts: anzela.dirvena@liepaja.lv