IERAKSTA MAIŅA


Personas, kuras vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai:

– attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņas iemeslu.
– pievieno fotogrāfiju (4.5×3.5 cm)
– nepilngadīgai personai personai japievieno abu vecāku vai bāriņtiesas atļauju
jauzrāda
– derīgu personu apliecinošu dokumentu

Lēmums par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu personai tiek paziņots Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā.

Pakalpojuma samaksa jāveic skaidras naudas norēķinu veidā pirms pakalpojuma saņemšanas (valsts nodeva-71.14 EUR un pašvaldibas noteiktā pakalpojuma samaksa-28.86 EUR,kopā -100 EUR)

Personas apliecinošu dokumentu (pases,ID kartes) maiņai jāgriežas pilsonības un migrācijas pārvaldē.

Kontakti:

Tālrunis: 63422418
E-pasts: anzela.dirvena@liepaja.lv