LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA


Iesniegums laulību reģistrācijai

 

Iesniegumu laulību reģistrācijai personas iesniedz dzimtsarakstu nodaļā personīgi vai sākot

ar 2018.gada 01.jūniju Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu

par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas

noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika

zīmogs.

Elektroniski iesniedzot iesniegumu, maksājums par valsts nodevi – 14,00 euro ir jāveic:

Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

Rēģ. 90001550017

banka: AS SEB banka

kods: UNLALV2X

konts: LV08UNLA0075200001150

maksājuma mērķis:  VALSTS NODEVA PAR LAULĪBAS REĢISTRĀCIJU 

 

Laulību reģistrācija notiek:

Trešdien: no 14.00 

Piektdien no 14.00 

Sestdien no 12.00

 

Laulību reģistrācijas svinīgās ceremonijas notiek trešdienās, piektdienās un sestdienās vienojoties ar atbildīgo darbinieku par laulības reģistrācijas datumu,dienu un stundu,ko atzīmē uz iesnieguma kā arī Jaunais pāris saņem ielūgumu ar iepriekš minētajiem datiem.

Jaunajam pārim ir iespēja izvēlēties laulību ceremonijas norises vietu ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, kas var atrasties piemērotās telpās vai vietā, tomēr jāievēro nosacījums, ka laulājam tikai Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Laulību reģistrācijas svinīgās ceremonijas vidējais ilgums 20-30 minūtes, protams, ņemot vērā apsveicēju skaitu.

Piedāvājam ceremonijas tulkošanu un laulības ceremonijas mēģinājumu.
Laulību reģistrācijas oficiālā daļa notiek valsts valodā, mākslinieku sniegums ir iespējams gan krievu ,gan arī angļu valodās, pēc Jaunā pāra vēlmes. Patreiz mūsu piedāvājumā ir mākslinieku muzikāls veltījums dziesmās ,saksafona un ģitāras spēle ,dzeja. Ir piedāvājums saskaņojot ar mums uzaicināt ceremonijas laikā savus izvēlētos mūziķus un māksliniekus vai atskaņot kādu iemīļotu skaņdarbu audioierakstā u.c.

Var svinīgo ceremoniju padarīt neaizmirstamu ar līgavas un līgavaiņa solījumu viens otram ,dziesmu, pirmo valsi …Par ceremonijas scenāriju varam vienoties,jo labprāt piedāvājam savu pieredzi un konsultējam jauno pāri un vedējus,lai laulību ceremonija būtu ne tikai svinīga ,bet arī sirsnīga un individuāla.

Tradīciju telpu svinīgo noformējumu.

Piedāvājam pirms laulību ceremonijas izmantot līgavas un līgavaiņa istabu, lai pirms atbildīgā brīža vēl nedaudz pabūtu divatā un kliedētu satraukumu.

Dzimtsarakstu nodaļā ir pieejama fotosessijas telpa ar skaistu interjeru ,kur vienā mirklī varam nokļūt kāzu ceļojumā Venēcijā un arī baudīt Grieķijas skaisto dabas skatu (papildus izmantojot dažādus interesantus aksesuārus) kāzu fotogrāfijās un tas viss …par 10 EUR.
Piedāvājam šampanieša zāli ar furšeta apkalpošanu.

Vēl piedāvājam:
Kāzu jubilejas kā ģimenes svētku ceremoniju ar māksliniecisko un muzikālo pavadījumu (tiem kam kopdzīvē 50 un vairāk gadu- kā dāvana Liepājas stiprajām ģimenēm un tā ir bez maksas)

Bērnības svētku norisi tradīciju zālē ar muzikālo un māksliniecisko pavadījumu

Jaundzimušo svinīgu reģistrāciju dzemdību nodaļā

Biežāk uzdotie jautājumi:

Cik ilgā laikā jānomaina pase pēc laulībām (ja mainīts uzvārds)?
– mēneša laikā.

Vai var doties kāzu ceļojumā uz ārzemēm tūlīt pēc laulībām nenomainot pasi (ja tiek mainīts uzvārds) ?
– nē, nevar.

Pēc cik ilga laika var saņemt laulības apliecību?
– laulību ceremonijas laikā(uzreiz).

Kur var notikt laulību reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas un cik tas maksā?
– Liepājas pilsētas administrativajā teritorijā piemērotās telpās vai vietā un maksā no 225-250 EUR.

Lai noslēgtu laulības vai obligāti vajadzīgi gredzeni?
– nē, nav nepieciešami.

Vai dzimtsarakstu nodaļā var šķirt laulību?
– nē, nevar.

Vai dzimtsarakstu nodaļā var noskaidrot cikos dzimis bērns?
– jā, var -tikai par periodu līdz 1941.gadam un no1994.gada(maksa 2 EUR) .

Cik reizes drīkst laulāties?
– nav ierobežojumu.

Vai dzimtsarakstu nodaļā var noslēgt laulību līgumu(domāts mantas kopības vai šķirtības līgumi)?
– nē ,tos slēdz pie notāra.

Vai iesniegumu laulībām var rakstīt tikai vienpersoniski līgava vai līgavainis?
– nē, nevar.

Vai laulību reģistrācijai obligāti vajadzīgi 2 liecinieki?
– jā, obligāti.

Vai tiešām Jaunajam pārim uz laulību ceremoniju jāņem līdzi pases?
– jā, (var arī ID apliecības) arī lieciniekiem tas ir obligāts prasījums.

Kontakti:

Tālrunis: 63426350
E-pasts: daiga.simanovica@liepaja.lv