NORMATĪVIE AKTI


Dzimtsarakstu nodaļa, veicot valsts deliģētu funkciju – civilstāvokļa reģistrāciju, ievēro Latvijas Republikas normatīvajos dokumentos noteiktās normas un prasības. Jebkuram cilvēkam ir svarīgi zināt savas tiesības un pienākumus. Šajā sadaļā Jūs varēsiet atrast normatīvo dokumentu sarakstu, kas palīdzēs atrast atbildes uz jautājumiem ģimenes tiesību jomā. Ja tomēr neesat droši par pareizo likuma normu izpratni, tad laipni lūdzam uz konsultāciju!

Civillikums

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem

Administratīvā procesa likums

Fizisko personu datu apstrādes likums

Par pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa” maksas pakalpojumiem

Pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa” sniegto maksas pakalpojumu cenas

Informācija par atlīdzības noteikšanu:

Informācija tiek publicēta saskaņā ar

  1.  Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
  2. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 ”Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.
  3. Nolikums „Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā”.

Apraksti:

Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana
Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
Vārda, uzvārda vai tautības maiņa