PIEKĻŪSTAMĪBA


Piekļūstamības paziņojums

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa” ir svarīgi savu tīmekļvietni liepajasdzimtsaraksti.lv veidot piekļūstamu ikvienam. Norādām, ka šobrīd tīmekļvietne daļēji atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” prasībām.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Dažas sadaļas šajā tīmekļvietnē var nebūt pilnībā piekļūstamas. Piemēram:

  • nav iespēja pārvietoties tīmekļvietnē izmantojot tastatūru
  • attēliem nav viegli uztverams alternatīvais teksts
  • starp tekstu un fonu nav pietiekams kontrasts
  • teksta sadaļās tiek izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem

Piekļūstamības alternatīvas

Kā pieprasīt saturu piekļūstamā formātā?

Ja ir nepieciešams saturs citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi indra.stale@liepaja.lv, norādot:

  • saiti uz saturu (URL);
  • jūsu vārdu un e-pasta adresi;
  • formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, audio CD formātā, piekļūstams PDF).

Atsauksmēm un saziņai

Ja rodas kādas problēmas, kas nav uzskaitītas šajā lapā, būsim pateicīgi, ja sazināsieties ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas pilsētas dzimtsar akstu nodaļa”, zvanot: 63 422 261, rakstot e-pastu: dzimtsarakstu.nodala@liepaja.lv vai nosūtot vēstuli uz adresi: Lielā ielā 1a, Liepāja, LV-3401.

 

Kā mēs izvērtējām šīs tīmekļvietnes piekļūstamības prasības

Tīmeklvietnes izvērtējums tika veikts, izmantojot WCAG 2.0 vadlīniju AA līmeņa rekomendācijas vienkāršotai tīmekļvietnes piekļūstamības izvērtēšanai. Skatīt pilnu informāciju par vadlīnijām angļu valodā www.w3.org/TR/WCAG20 .

Skatīt: 2020. gada 29. decembra piekļūstamības izvērtēšanas protokols  (.pdf)

 

Ko mēs darām, lai uzlabotu piekļūstamību

Regulāri, testējot tīmekļvietni un saņemot kļūdu paziņojumus no lietotājiem, mēs plānojam uzlabot tīmekļvietnes piekļūstamību un novērst nepilnības pēc iespējas ātrāk.

 

Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība

Ja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija nav atbilstoši reaģējusi uz lietotāja iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, lietotājs var iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam elektroniski uz e-pasta adresi: tiesibsargs@tiesibsargs.lv.

Papildu informācija tīmekļvietnē www.tiesibsargs.lv .

Ziņas par piekļūstamības paziņojuma sagatavošanu

Pirmreizēji sagatavots 2020. gada 29. decembrī.