ARHĪVS


ATKĀRTOTUS DOKUMENTUS IZSNIEDZ KLĀTIENĒ  PĒC IEPRIEKŠĒJĀ PIERAKSTA PA TĀLRUNI 63426350

 

Uz personas iesnieguma pamata Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē, aktualizē reģistra ieraksta datus vienotājā civilstāvokļa aktu reģistrā.

Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski pa e-pastu vai portālā www.latvija.lv

Atkārtotu apliecību vai izziņu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā vai Latvijas pārstāvniecībā ārzemēs.

Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja ir pietiekams pamats un nav strīda starp ieinteresētajām personām. Anulē un atjauno civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu. Izdod jauna satura apliecības vai izziņas.

Arhīvā glabājas arī civilstāvokļa aktu reģistri no 1915.gada, kuros ir iespējams atrast ziņas no baznīcu metriku grāmatām par dzimušo un kristīto reģistriem, saderināto, uzsaukto un laulāto reģistriem, mirušo reģistriem.
Pakalpojumu cenrādi skatīties beigās 4.punkta tiešsaitē.

Kontakti:

Tālrunis: 63422418
E-pasts: kristine.salme@liepaja.lv; anzela.dirvena@liepaja.lv