MIRŠANAS REĢISTRĀCIJA


Fiziska vai juridiska persona par miršanas faktu paziņo ne vēlāk kā sešu darbadienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts un iesniedz reģistrācijai nepieciešamos dokumentus dzimtsarakstu nodaļā.

Paziņojot par par miršanas faktu paziņotājs uzrāda savu personu apliecinošo dokumentu un iesniedz:

– Mirušās personas personu apliecinošu dokumentu;
– Medicīnas apliecību par perinatālās nāves iestāšanos, ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni vai citu dokumentu, kas apliecina miršanas faktu.

Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļa tajā pašā dienā izsniedz miršanas apliecību.

 

Kontakti:

Tālrunis: 63427014
E-pasts: inga.meldraja@liepaja.lv