CENRĀDIS


Dzimšanas reģistrācija

Dzimtsarakstu nodaļā BEZMAKSAS
Piedāvājam:
Bērnības svētku norisi tradīciju zālē ar viesiem, instrumentālo un vokālo grupu pavadījumā 25,00 EUR
Jaundzimušo svinīgu reģistrāciju dzemdību nodaļā 15,00 EUR

Laulības reģistrācija

Valsts nodeva (samaksā iesniegumu iesniegšanas dienā) 14,00 EUR
Tradīciju zālē darba dienās bez instrumentālās un vokālās grupas 16,00 EUR
Tradīciju zālē ar instrumentālo un vokālo grupu pavadījumā 46,00 EUR
Tradīciju zālē izmantojot pašnolīgto instrumentālo un vokālo grupu pavadījumu vai audioierakstu 66,00 EUR
Pēc īpaša pieprasījuma, savstarpēji vienojoties, citās piemērotās telpās 211,00 EUR
Pēc īpaša pieprasījuma, savstarpēji vienojoties, citā piemērotā vietā 236,00 EUR
Ārstniecības iestādēs 16,00 EUR
Brīvības atņemšanas iestādēs 46.00 EUR
Piedāvājam:
Vienas tradīciju telpas mākslinieciskais noformējums pēc vienošanās 50,00 EUR
Laulību reģistrācijas ceremonijas mēģinājums, konsultācija tradīcīju telpā pēc vienošanās 10,00 EUR
Svinīgās ceremonijas tulkošana klienta izvēlētajā svešvalodā 50,00 EUR
Fotosesijas telpas izmantošana (par 30 minūtēm) 10,00 EUR
Furšeta apkalpošana šampaniešu zālē, stunda, par katriem 10 cilvēkiem 20,00 EUR
Kāzu jubilejas tradīciju zālē ar viesiem, instrumentālo un vokālo grupu pavadījumā 25,00 EUR
Sākot ar Zelta kāzu jubileju, svinības BEZMAKSAS

 

Arhīvs

Atkārtotas apliecības
Valsts nodeva 7.00 EUR
Arhīva dokumenta manuāla tematiska atlase līdz 01.01.2013. 10.00 EUR
Arhīva izziņas:
Arhīva dokumenta manuāla tematiska atlase līdz 01.01.2013. 10.00 EUR
Arhīva pakalpojumi dzimtas koka apzināšanai:
pēc precīziem datiem ( par vienu personu) 10,00 EUR
pēc aptuveniem, neprecīziem datiem (par vienu personu) 20,00 EUR
dzimšanas vietas, laika apzināšanai ( pulksteņa laiks personām, kuras dzimušas līdz 1941.gadam un pēc 1994.gada) 2,00 EUR
tiesiskās palīdzības lietas noformēšana civilstāvokļa apliecinošo dokumentu saņemšanai no Ārvalstīm 10,00 EUR
Par sagatavoto ciltskoka pētijumu materiālu iesiešanu 7,00 EUR
Par arhīva dokumenta laminēšanu 2,50 EUR

Vārda, uzvārda maiņa

Valsts nodeva 71.14 EUR
Uzvārda, vārda, tautības maiņas lietas sagatavošana 28.86 EUR

Miršanas reģistrācija

BEZMAKSAS