CENRĀDIS


Dzimšanas reģistrācija

Dzimtsarakstu nodaļā BEZMAKSAS
Piedāvājam:
Bērnības svētku norisi tradīciju zālē ar viesiem, instrumentālo un vokālo grupu pavadījumā 26,00 EUR

Laulības reģistrācija

Valsts nodeva (samaksā iesniegumu iesniegšanas dienā) 14,00 EUR
Piedāvājam:
Tradīciju zālē darba dienās bez instrumentālās un vokālās grupas 24,19 EUR
Tradīciju zālē ar viesiem instrumentālo un vokālo grupu pavadījumā 48,08 EUR
Pēc īpaša pieprasījuma, savstarpēji vienojoties, citās piemērotās telpās 217,00 EUR
Pēc īpaša pieprasījuma, savstarpēji vienojoties, citā piemērotā vietā 243,43EUR
Ārstniecības iestādēs 46,26 EUR
Brīvības atņemšanas iestādēs 46.26 EUR
Svinīgās ceremonijas tulkošana klienta izvēlētajā valodā ( angļu, krievu, vācu) 50,00 EUR
Kāzu jubilejas tradīciju zālē ar viesiem, instrumentālo un vokālo grupu pavadījumā 26,00 EUR
Furšeta apkalpošana šampaniešu zālē ( 30 minūtes ) līdz 15 cilvēkiem 20,75 EUR
Furšeta apkalpošana šampaniešu zālē ( 30 minūtes ) no 15 līdz 30 cilvēkiem 34,04 EUR
Furšeta apkalpošana šampaniešu zālē ( 30 minūtes ) no 30 cilvēkiem un vairāk 42,56 EUR

Arhīvs

[table colalign="left right"]
Atkārtotas apliecības
Valsts nodeva 7.00 EUR
civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecinošo dokumentu saņemšana no informācijas sistēmas CARIS iekļautajiem reģistriem 5,02 EUR
arhīva dokumenta manuāla tematiska atlase pēc pieprasījumā norādītajiem datiem ar papildus izpētes nepieciešamību 10.14 EUR
Arhīva izziņas:
civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecinošo dokumentu saņemšana no informācijas sistēmas CARIS iekļautajiem reģistriem 5,02 EUR
arhīva dokumenta manuāla tematiska atlase pēc pieprasījumā norādītajiem datiem ar papildus izpētes nepieciešamību 10.14 EUR
Piedāvājam:
Daudzvalodu standarta veidlapas saņemšana 10,24 EUR
Tiesiskās palīdzības lietas noformēšana civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecinošo dokumentu saņemšanai no ārvalstīm 10,24 EUR

Vārda, uzvārda maiņa

Valsts nodeva 71.00 EUR
Uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņas lietas materiālu sagatavošana 31.67 EUR

Miršanas reģistrācija

BEZMAKSAS

Par pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa” maksas pakalpojumiem

Pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa” sniegto maksas pakalpojumu cenas