DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA


JAUNDZIMUŠO REĢISTRĀCIJA NOTIEK KLĀTIENĒ PĒC IEPRIEKŠĒJĀ PIERAKSTA PA TĀLRUNI 63426350 

 

Mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā jāpaziņo par bērna piedzimšanu un jāiesniedz reģistrācijai nepieciešamos dokumentus.

Dzimšanas faktu reģistrē :

– viens vecāks, ja vecāki ir laulāti,

– abi vecāki, ja vecāki nav laulāti,

– bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs, ja bērna mātes laulība nav šķirta un ja bērns dzimst mātei ne vēlāk kā 306.dienā pēc laulības izbeigšanas, 

– bērna māte, ja bērna māte nav laulībā un bērna tēvs nevēlas atzīt paternitāti.

uzrādot
– derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību)

iesniedzot
– ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdoto medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu,
– kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu(ja bērna vecāki nesastāv laulībā, iesniegumu aizpilda dzimtsarakstu nodaļā).

Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļa tajā pašā dienā izsniedz dzimšanas apliecību.

Papildus dzimšanas fakta reģistrācijai Dzimtsarakstu nodaļā var aizpildīt iesniegumu Liepājas pilsētas domes bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai (par vienu bērnu – 250 EUR; dvīņi – 350 EUR par katru; trinīši – 1500 EUR par katru ).

https://likumi.lv/doc.php?id=254844

Kontakti:

Tālrunis: 63426350
E-pasts: dagmara.bezlepkina@liepaja.lv