DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA


Mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā jāpaziņo par bērna piedzimšanu un jāiesniedz reģistrācijai nepieciešamos dokumentus.

Dzimšanas faktu reģistrē Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā:
– viens vecāks, ja vecāki ir laulāti,
– abi vecāki, ja vecāki nav laulāti,
– bērna māte, ja māte nav laulībā un bērna tēvs nevēlas atzīt paternitāti (paternitātes atzīšana notiek pamatojotiea uz paternitātes noteikšanu ar tā brīvprātīgu atzīšanu vai tiesas spriedumu).
uzrādot
– derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un
iesniedzot
– ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdoto medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.
– kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu(ja bērna vecāki nesastāv laulībā)

Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļa tajā pašā dienā izsniedz dzimšanas apliecību.

Papildus dzimšanas fakta reģistrācijai Dzimtsarakstu nodaļā var aizpildīt iesniegumu Liepājas pilsētas domes bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai (par vienu bērnu – 200 EUR; dvīņi – 300 EUR par katru; trinīši – 1450 EUR par katru ).

https://likumi.lv/doc.php?id=254844

Kontakti:

Tālrunis: 63426350
E-pasts: dagmara.bezlepkina@liepaja.lv