DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA


JAUNDZIMUŠO REĢISTRĀCIJA NOTIEK KLĀTIENĒ PĒC IEPRIEKŠĒJĀ PIERAKSTA PA TĀLRUNI 63426350 

 

Mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā jāpaziņo par bērna piedzimšanu un jāiesniedz reģistrācijai nepieciešamos dokumentus.

Dzimšanas faktu reģistrē :

– viens vecāks, ja vecāki ir laulāti,

– abi vecāki, ja vecāki nav laulāti,

– bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs, ja bērna mātes laulība nav šķirta un ja bērns dzimst mātei ne vēlāk kā 306.dienā pēc laulības izbeigšanas, 

– bērna māte, ja bērna māte nav laulībā un bērna tēvs nevēlas atzīt paternitāti.

uzrādot
– derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību)

iesniedzot
– ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdoto medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu,
– kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu(ja bērna vecāki nesastāv laulībā, iesniegumu aizpilda dzimtsarakstu nodaļā).

Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļa tajā pašā dienā izsniedz dzimšanas apliecību.

Papildus dzimšanas fakta reģistrācijai Dzimtsarakstu nodaļā var aizpildīt iesniegumu Liepājas pašvaldības bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai.

Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs no 2023. gada 1. janvāra:

  • par vienu bērnu – 300 eiro,
  • ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni – 350 eiro par katru bērnu,
  • ja vienās dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērnu – 1500 eiro par katru bērnu.

Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt aizpildot iesniegumu un nosūtot to uz e-pastu socialais.dienests@liepaja.lv ar drošu elektronisko parakstu vai pa pastu Liepāja, E. Veidenbauma ielā 3, Liepājā, LV-LV-3401, vai klātienē iemetot pasta kastē pie Sociālā dienesta durvīm.

https://likumi.lv/doc.php?id=254844

Kontakti:

Tālrunis: 63426350
E-pasts: dagmara.bezlepkina@liepaja.lv